Małgorzata Porczyńska

DIABETOLOG

Prywatny Gabinet Diabetologiczny
ul. Władysława Łokietka 3/U2
59-300 Lubin

tel. 698 643 476

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Porady diabetologiczne świadczone w gabinecie są płatne.
Posiadam umowę z NFZ na wystawianie recept z refundacją według ogólnych zasad.
W uzasadnionych przypadkach wystawiam zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Konsultacja diabetologiczna – 200 zł / wizyta

Świadczone usługi

Diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1, typu 2, wtórnej

interpretacja wyników oznaczeń glukozy, diagnostyka typu cukrzycy, leczenie doustnymi i podskórnymi lekami przeciwcukrzycowymi, leczenie insuliną, edukacja diabetologiczna, obsługa urządzeń do pomiaru glukozy

Diagnostyka i leczenie cukrzycy ciążowej

interpretacja wyników oznaczeń glukozy, leczenie insuliną, edukacja diabetologiczna, obsługa urządzeń do pomiaru glukozy

Diagnostyka i leczenie stanu przedcukrzycowego

interpretacja wyników pomiaru glukozy, edukacja diabetologiczna, leczenie, ustalenie strategii postępowania

Diagnostyka i leczenie insulinooporności

interpretacja wyników pomiaru glukozy i insuliny, edukacja diabetologiczna, leczenie, ustalenie strategii postępowania

Konsultacje diabetologiczne kierowców i kandydatów na kierowców

Do wydania karty konsultacyjnej konieczny jest wynik hemoglobiny glikowanej (HbA1c), kreatyniny i badania ogólnego moczu, konsultacja okulistyczna (badanie dna oka), dokumentacja dotycząca chorób sercowo-naczyniowych i neurologicznych (o ile występują) oraz aktualne pomiary glikemii (dzienniczek samokontroli lub glukometr).


Konsultacje diabetologiczne przed zabiegami operacyjnymi

Do wydania opinii dotyczącej zgody na leczenie operacyjne konieczny jest wynik hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Prywatny Gabinet Diabetologiczny 

Małgorzata Porczyńska 

ul. Władysława Łokietka 3/U2
59-300 Lubin

Rejestracja  698 643 476